BIÊN BẢN NHẮC NHỞ ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HK2/2015-2016

TPHCM, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Số: 04 – 2016 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2/2015-2016

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2/2015-2016 như sau:

 

  1. 1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

Khóa

(ĐHKHTN)

1

1358013

TRẦN KIM ĐĂNG

13BSM

2

1358042

TRẦN NGỌC Ý NHI

13BSM

3

1358062

DƯƠNG MINH THUẤN

13BSM

4

1358073

PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

13BSM

5

1358015

TRẦN DUY ViỆT ĐỨC

13BSM

6

1358039

VÕ HOÀNG DiỆP NHÃ

13BSM

7

1358052

TRẦN HỒNG QUÂN

13BSM

8

1358058

TRẦN QUANG THANH THẢO

13BSM

9

1358072

NGÔ ANH TuẤN

13BSM

10

1358076

NGUYỄN LÊ QuỲNH VY

13BSM

11

1358082

ĐOÀN THIỆN VƯƠNG

13BSM

12

1358081

NGUYỄN NGỌC KHÔI

13BSM

13

1458007

NGUYỄN VĂN THANH DANH

14BSM

14

1458008

TRẦN MINH ĐỨC

14BSM

15

1458016

TRẦN GIA HUY

14BSM

16

1458042

TRƯƠNG NGỌC TRÂM

14BSM

17

1458050

NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN

14BSM

18

1458053

NGUYỄN ĐỨC VŨ

14BSM

19

1458054

HUỲNH KIM CHI VỸ

14BSM

20

1458055

ĐẶNG ViỆT VƯƠNG

14BSM

21

1558006

ĐOÀN THỊ THANH HiỀN

15BSM

22

1558007

NGUYỄN HẢI HiẾU

15BSM

23

1558013

NGUYỄN GIA KỲ

15BSM

24

1558023

ĐẶNG HỒNG PHI

15BSM

25

1558043

VÕ NGUYỄN THÚY VY

15BSM

26

1558046

NGUYỄN HuỲNH VĨNH TiẾN

15BSM

 

 

(Danh sách được sắp xếp theo MSSV của từng khóa)

 

  1. 2.Nếu đến hết ngày 07/04/2016, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì Phòng Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi HK2/2015-2016 đồng thời trừ 3 điểm rèn luyện vào mục II.1.1 theo Quy chế Đánh giá Kết quả rèn luyện của Sinh viên ITEC.

           Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí                của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 

  1. 3.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

( đã ký)  

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: