LỚP 12BSM1 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA 104 - WORLD LITERATURE AFTER 1660


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 12BSM1 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần LA 104 - World Literature after 1660 vào chiều thứ Tư 27/01/2016 do Giảng viên có việc bận.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 13h -16h40 thứ Hai 21/03/2016 

Địa điểm:  phòng 32, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: