LỚP 13BSM1 - V/V TẠM NGHỈ 3 BUỔI LÝ THUYẾT HỌC PHẦN BUS 202 - LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM2 về việc tạm nghỉ 3 buổi học lý thuyết học phần BUS 202 - Legal Environment of Business vào sáng thứ Năm 25/02/2016, thứ Năm 03/03/2016 và thứ Năm 10/03/2016 do Giảng viên có lịch công tác.

Lịch học bù dự kiến như sau:
Thời gian: 8h - 11h40 thứ Ba 19/01/2016
Địa điểm: phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Ba 26/01/2016
Địa điểm: phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học


Thời gian: 
8h - 11h40 thứ Ba 16/02/2016

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: