LỚP 15BSM - LỊCH HỌC BÙ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CMP 120 - INTRO TO COMPUTER SYSTEMS


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về lịch học bù giờ lý thuyết học phần CMP 120 - Intro to Computer Systems cho buổi nghỉ thứ Bảy 02/01/2016 Tết Dương Lịch như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Ba 04/01/2015
Địa điểm : phòng 34, lầu 3, toà nhà I

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: