LỚP 12BSM1 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN ECOSYSTEM MANAGEMENT


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 12BSM1 về việc tạm nghỉ buổi học lý thuyết học phần Ecosystem Management vào sáng thứ Tư 06/01/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:
Thời gian: 8h - 11h40 thứ Ba 05/01/2016
Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, toà I

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: