LỚP 12BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 2 BUỔI LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA 104 - WORLD LITERATURE AFTER 1660


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 12BSM2 về việc tạm nghỉ 2 buổi học lý thuyết học phần Ecosystem Management vào chiều thứ Ba 19/01/2016 và thứ Năm 21/01/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:
Thời gian: 13h - 16h40 thứ Ba 15/03/2016
Địa điểm: phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

Thời gian:  13h - 16h40 thứ Năm 17/03/2016

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: