LỚP 15BSM2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN ACC 101


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về lịch học bù giờ lý thuyết học phần ACC 101 cho 3 buổi nghỉ thứ Năm 28/01, thứ Hai 15/02, thứ Năm 18/02 : 

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Bảy 23/01/2016, thứ Bảy 27/02/2016 và thứ Bảy 05/03/2016
Địa điểm : phòng 32, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: