LỚP 12BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA 104 - WORLD LITERATURE AFTER 1660


G
iáo vụ thông báo đến các bạn lớp 12BSM2 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần LA 104 - World Literature after 1660 vào chiều thứ Ba 26/01/2016 do Giảng viên có việc bận.

Lịch học bù như sau :

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Ba 22/03/2016

Địa điểm:  phòng 32, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: