LỚP 15BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI LÝ THUYẾT HỌC PHẦN ENG 110 - College English 1


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM2 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần ENG 110 - College English 1 vào sáng thứ Bảy 23/01/2016 do Giảng viên có việc bận.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: