LỚP 13BSM2 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN MIS 301 - ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT & TECHNOLOGY


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 13SM2 về lịch học bù học phần MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology cho buổi nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 như sau : 

Thời gian: 8h thứ Hai 25/04/2016 
Địa điểm :phòng 32, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: