LỚP 13BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN ECO 210 - MACROECONOMICS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM2 về việc tạm nghỉ buổi học lý thuyết học phần  
ECO 210 - MACROECONOMICS vào chiều thứ Sáu 27/05/2016 với sự cho phép của Giảng viên.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: