LỚP 13BSM1 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN ECO 210 - MACROECONOMICS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM1 về việc tạm nghỉ buổi học lý thuyết học phần  ECO 210 - MACROECONOMICS vào sáng thứ Ba 21/06/2016 với sự cho phép của Giảng viên.

Lịch học vào thứ Sáu 24/06/2016 vẫn được tổ chức như bình thường.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: