LỚP 14BSM1& 14BSM2 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN HRM 208 - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 14BSM1 & 14BSM2 về lịch học bù học phần  HRM 208 cho buổi nghỉ thứ Hai 04/07/2016 như sau:

Lớp 14BSM1:
Thời gian:  8h - 11h40 thứ Ba 05/07/2016

Địa điểm :phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

Lớp 14BSM2:

Thời gian:  13h - 16h40 thứ Ba 05/07/2017

Địa điểm :phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: