LỚP 14BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 2 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN BUS202 - LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM2 về việc tạm nghỉ 2 buổi học lý thuyết học phần 
HỌC PHẦN BUS202 - LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS vào chiều thứ Hai 25/07/2016 và chiều thứ Hai 01/08/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:
Buổi 1: 

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 11/08/2016 
Địa điểm: Phòng 11A, lầu 11, tòa nhà I  
Buổi 2:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Tư 17/08/2016

Địa điểm: Phòng 11A, lầu 11, tòa nhà I  
SV lưu ý đi học đầy đủ. 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: