BIÊN BẢN NHẮC NHỞ HỌC PHÍ HK1/2016-2017

TPHCM, ngày 6 tháng 09 năm 2016

Số: 09 – 2016 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1/2016-2017

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK1/2016-2017 như sau:

 

  1. Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

Khóa

(ĐHKHTN)

1

1358003

NGUYỄN VÕ VÂN ANH

13BSM

2

1358004

NGÔ THỊ NGỌC ANH

13BSM

3

1358007

DƯƠNG GIA BẢO

13BSM

4

1358008

BÙI NGỌC GIA BẢO

13BSM

5

1358012

NGUYỄN THẾ CÔNG

13BSM

6

1358019

LÊ HỮU HÀ

13BSM

7

1358022

NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

13BSM

8

1358026

HUỲNH HỒNG HUYÊN

13BSM

9

1358039

VÕ HOÀNG DIỆP NHÃ

13BSM

10

1358040

LÊ MINH NHẬT

13BSM

11

1358049

DƯƠNG PHẠM ĐỨC PHƯƠNG

13BSM

12

1358050

PHẠM HỒNG PHƯƠNG

13BSM

13

1358052

TRẦN HỒNG QUÂN

13BSM

14

1358056

NGUYỄN THỊ LAN THANH

13BSM

15

1358058

TRẦN QUANG THANH THẢO

13BSM

16

1358068

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

13BSM

17

1358072

NGÔ ANH TUẤN

13BSM

18

1458001

NGUYỄN THIỆN ÂN

14BSM

19

1458004

PHAN HÀ VÂN ANH

14BSM

20

1458010

MAI THỦY DUYÊN

14BSM

21

1458012

ĐỖ MINH HÀO

14BSM

22

1458018

NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH

14BSM

23

1458025

VŨ THỊ HÀ MIÊN

14BSM

24

1458038

HỒ KHÁNH ANH THƯ

14BSM

25

1458047

TĂNG PHƯỚC TRIỂN

14BSM

26

1458050

NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN

14BSM

27

1458053

NGUYỄN ĐỨC VŨ

14BSM

28

1458055

ĐẶNG VIỆT VƯƠNG

14BSM

29

1458057

ĐINH TRƯỜNG HẢI

14BSM

30

1558012

CHÂU NGỌC THIÊN KIM

15BSM

31

1558013

NGUYỄN GIA KỲ

15BSM

32

1558017

NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG MINH

15BSM

33

1558025

TRẦN NGỌC DIỄM QUỲNH

15BSM

34

1558027

TRƯƠNG KIẾN TÀI

15BSM

35

1558032

TRẦN THẢO ANH THƯ

15BSM

36

1558034

TRỊNH LÊ HÒA THUẬN

15BSM

37

1558039

NGUYỄN ANH XUÂN TRANG

15BSM

38

1558040

NGUYỄN QUANG TRÍ

15BSM

39

1558043

VÕ NGUYỄN THÚY VY

15BSM

 

 

(Danh sách được sắp xếp theo MSSV của từng khóa)

   2. Nếu đến hết ngày 13/09/2016, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì bộ phận Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi Block đầu tiên của HK1/2016-2016.

Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của các học phần bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

   

   3. Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

 

(Đã ký)

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: