THÔNG BÁO KÌ THI MOCK TEST NGÀY 11/10/2014

Bp Anh Văn xin thông báo,

Các bạn khoá 13 sẽ hoàn thành các khoá học Anh Văn của mình chậm nhất là vào 10/10/2014, vì vậy nhà trường sẽ tổ chức kì thi Mock Exam nhằm giúp sinh viên các khoá kiểm tra trình độ của mình cũng như chuẩn bị cho kì thi IELTS chính thức.

Kì thi Mock Exam sẽ được tổ chức vào:

Ngày: 11/10/2014

Giờ: 8h30 sáng đến 11h30

Địa điểm:  phòng 31 lầu 3 TTTH

LINK ĐĂNG KÍ ONLINE TẠI ĐÂY

Sau kì thi Mock Exam này sẽ có đợt đăng kí tham gia thi IELTS chính thức tại BC vào ngày          18/10/2014, mời các bạn đăng kí tập trung tại đây. 

Sau khi SV đăng kí BP AV sẽ liên lạc với SV qua email để hướng dẫn các bạn điềm form đi thi.