THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI KÌ 3 LỚP IELTS TERM 4 2014

BPAV xin thông báo,

Đã có điểm thi cuối kì Final Test (IELTS Mock test) và điểm thành phần tham gia của các lớp trong suốt quá trình học,sinh viên kiểm tra sai sót và báo lại ngay khi phát hiện.


Điểm thi cuối kì lớp IELTS 1

Điểm tham gia lớp IELTS 1

Điểm thi cuối kì lớp IELTS 2

Điểm tham gia lớp IELTS 2

Điểm thi cuối kì lớp IELTS 3

Điểm tham gia lớp IELTS 3


Thông báo khoá học mới:

Hiện tại, qua bài thi Mock test này (đề thi IELTS chính thức các năm trước) đa số các em chưa đạt được mức IELTS như KEUKA và AUT đòi hỏi, vậy nên nhà trường yêu cầu BPAV xem xét và mở thêm lớp IELTS để ĐẢM BẢO các em thi đạt được kết quả tốt. Khoá học thứ 2 này sẽ ngắn hơn (dành cho lớp IELTS 1,3=> các lớp có kết quả cuối kì khả quan, ít nghỉ học) kéo dài trong vòng 6 tuần, sau đó các em sẽ tham gia kì thi IELTS chính thức tại BC vào tháng 10/2014 và kết thúc quá trình học Anh Văn. Đối với lớp IELTS 2, các em sẽ tham gia khoá học kéo dài 8 tuần và thi IELTS vào giữa tháng 10. Do đây là khoá cuối cùng của các em nên nhà trường sẽ áp dụng mức học phí thấp hơn để khuyến khích Sinh Viên học tập.

Cụ thể lịch học như sau:

Lớp IELTS 1,3:

Ngày khai giảng: 18/8/2014

Thời lượng học: 6 tuần

Học phí: 6.000.000đ

Lớp IELTS 2:

Ngày khai giảng: 11/8/2014

Thời lượng học: 8 tuần

Giáo viên: thầy Larry

Học phí: 8.600.000đ

Thông báo chính thức về tiền học phí được gửi kèm mail, và gửi cùng điểm thi của các em về gia đình.

Thân chào,