KÉT QUẢ THI MOCK TEST NGÀY 11.10.14

BP Anh Văn xin thông báo kết quả thi Mock exam ngày 11/10/14

Sinh Viên theo dõi tại file download này.

Bạn nào có thắc mắc hoặc muốn giải đáp cách chấm điểm phần thi Writing, xin mời đăng kí với BPAV để thầy Larry có thể sắp xếp thời gian tư vấn cụ thể cho từng bạn.

Cảm ơn các bạn.