THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIỆN HOÀN LỆ PHÍ THI IELTS KHÓA 13

Căn cứ vào cam kết giữa trung tâm và phụ huynh về việc hỗ trợ tiền lệ phí thi kỳ thi IELTS cho Sinh Viên khoá 13 với mức hỗ trợ 3.500.000 đ Sinh Viên phải đạt những điều kiện sau đây:

Điều 1: Sinh Viên phải có điểm IELTS chính thức từ BC hoặc IDP trung bình từ 6.0 không có điểm thành phần nào dưới 5.5.

Điều 2: Hoàn thành đầy đủ các khoá học Anh Văn (IEEP) của ITEC từ cấp độ Elementary.

Điều 3: Sinh Viên đóng tiền lệ phí thi IELTS trước cho Bộ Phận kế toán, sau khi nhận được kết quả chính thức sẽ nộp biên lai lại cho Bộ Phận Anh Văn để làm thủ tục nhận lại phí thi.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 30.6.2015.