THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI IELTS TRƯỚC HẠN CỦA CÁC LỚP EAP VÀ IELTS

Gửi Sinh Viên khóa 15 – Academic Stream (EAP và IELTS)


Các bạn sinh viên muốn dự thi IELTS trước khi kết thúc chương trình phải tuân thủ để ITEC có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho từng trường hợp theo các thỏa thuận giữa nhà trường và các trường đối tác nước ngoài (AUT và KeuKa.)


Các điều kiện mà sinh viên phải tuân theo:

ü  Các bạn sinh viên bắt buộc phải đăng ký thi IELTS ngày 12/12 hoặc 19/12/2015 tại IDP hoặc British Council.

ü  Các bạn phải thông báo cho bộ phận Anh Văn (Chị Hường) về kế hoạch thi IELTS sớm của các bạn, trước thứ 5, 26/11/15 kèm theo thư xác nhận đã đăng ký thi từ IDP hoặc British Council.

ü  Các bạn phải nộp kết quả thi IELTS chính thức từ IDP hoặc British Council ngay sau khi được công bố ( Dù Đạt Hay Không) cho bộ phận Anh Văn của nhà trường.

Kết quả:

ü  Nếu điểm trung bình của các bạn trên 6.0 và không có điểm thành phần nào dưới 5.5, xin chúc mừng các bạn đã hoàn tất và không cần tham gia thêm 1 lớp nào trong chương trình Anh Văn.

ü  Hoặc, các bạn không đạt được điểm yêu cầu như trên, các bạn bắt buộc phải tiếp tục chương trình vào term 2 bắt đầu ngày 04/01/2016.

Lưu ý:

  1. ITEC không yêu cầu và khuyến khích các trường hợp các SV muốn dự thi IELTS sớm, trước khi hoàn tất các lớp học mà trung tâm đã quy định. Tuy nhiên, đó là quyết định của SV, thầy và trung tâm sẽ không cản trở các bạn. Hy vọng các bạn đã chuẩn bị các kỷ năng thật kỹ và chắc chắn để đạt được kết quả mong muốn.
  2. Các bạn có thể xin đơn đăng ký thi IELTS ở bộ phận Anh Văn của trung ITEC.
  3. Nếu các bạn không tuân theo các điều kiên mà nhà trường đưa ra, các bạn đã vi phạm các quy định về thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm và các trường đối tác. Các bạn phải chấp nhận các mức phạt tùy vào mức độ và quy định trong quá trình học của các bạn.
  4. Các điều khoản được áp dụng để đảm bảo sự công bằng cho toàn thể sinh viên ở trung tâm.

Nếu các bạn có thắc mắc gì xin liên hện trực tiếp với chị Hường và thầy Larry tại bộ phận Anh Văn.

Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công.


Larry Fedorowick