ĐIỂM GIỮA KỲ TERM 2- CYCLE 15 & Thư nhắc nhở

SV xem điểm giữa kỳ qua các link sau đây:

MORNING CLASSES:

- PRE-INTER

- INTER

- UPPER

- IELTS 1

- IELTS 2

AFTERNOON CLASSES

- PRE- ACADEMIC IELTS

- IELTS 1

- IELTS 2

SV xem Thư nhắc nhở về kết quả Midterm từ Thầy Larry Fedorowick - Trưởng phòng Anh ngữ tại link sau đây

Nếu SV có vấn đề thắc mắc liên quan đến chương trình IEEP các em có thể liên hệ Phòng Anh ngữ- Lầu 3- Trung tâm Tin học- gặp Ms. Vân.

Thân


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: