BIÊN BẢN NHẮC NHỞ (cập nhật 29/12)

TPHCM, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Số: 06 – 2015 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học chương trình IEEP

 

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân KHQL KEUKA và Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT cập nhật ngày 17/10/2015 ; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên có tên sau:

 

1. Danh sách sinh viên:

STT

MSSV
(ĐHKHTN)

HỌ VÀ TÊN

CẤP ĐỘ CŨ

CẤP ĐỘ MỚI

1

1459030

PHẠM THANH LIÊM

UPPER

PRE-IELTS AFTERNOON

2

1458017

PHẠM DUY KHANH

UPPER

PRE-IELTS AFTERNOON

3

1458053

NGUYỄN ĐỨC VŨ

UPPER

PRE-IELTS AFTERNOON

4

1458024

TRỊNH THANH LONG

UPPER

UPPER MORNING-

5

1459032

LÊ HÙNG KIẾN LUÂN

UPPER

IELTS 1 AFTERNOON

6

1458047

TĂNG PHƯỚC TRIỂN

UPPER

PRE-IELTS AFTERNOON

7

1458004

PHAN HÀ VÂN ANH

UPPER

IELTS 1 MORNING

9

1458029

VĂN THỊ MINH NGUYỆT

EAP

IELTS 1 MORNING

10

1458039

HUỲNH THỊ ANH THƯ

EAP

IELTS 1 MORNING

11

1458014

LÊ THỊ THU HƯƠNG

EAP

IELTS 1 MORNING

12

1558003

LÊ HOÀI ĐỨC

EAP

IELTS 1 MORNING

13

1558002

NGUYỄN UYÊN CHI

EAP

IELTS 1 MORNING-Mr.Stephen

14

1558031

NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH THƯ

EAP

IELTS 1 MORNING-

Mr. Stephen

 

 

2. Nếu đến hết ngày 30/12/2015, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký lớp theo đúng cấp độ của chương trình IEEP sẽ bị buộc dừng học chương trình chính khoá cho đến khi SV nộp được bằng IELTS 6.0 thoả điều kiện về điểm thành phần.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

 

  TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: