THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ AV TERM 3/NH 2015-2016

SV khoá 2014 (14BSM & 14BIT) xem thông báo đóng học phí theo link sau đây

Thông báo học phí AV Term 3/ NH 2015-2016 dành cho SV khoá 2014

SV khoá 2015 (15BSM & 15BIT) xem thông báo đóng học phí theo link sau đây

Thông báo học phí AV Term 3/ NH 2015-2016 dành cho SV khoá 2015

Lưu ý:

- Thời hạn đóng học phí: Trước ngày 18/4/2016

- SV sau khi đóng học phí cầm biên lai và liên hệ Ms. Vân- Phòng Anh ngữ để nhận sách

- Sau ngày 18/4, các SV chưa hoàn tất nghĩa vụ học phí sẽ bị chuyển dành sách sang Phòng Giáo vụ để xử lý học vụ

- SV đóng học phí trễ phải liên hệ Phòng Kế Toán và Phòng Anh ngữ để được xem xét