THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP TERM 4 CYCLE 2015

SV xem Danh sách lớp AV Term 4/ NH 2015-2016  và Danh sách Phòng học theo các link sau:

SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC _ updated on 22.6.2016

DANH SÁCH LỚP:

BUỔI SÁNG:

UPPER

EAP

IELTS 1

IELTS TEST PREPARATION (MORNING) cập nhật 6/7/2016

BUỔI CHIỀU

IELTS 1

IELTS TEST PREPARATION (AFTERNOON)

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI ĐÂY:

THÔNG BÁO SV KHÓA 2014 ĐÓNG HỌC PHÍ TERM 4 CYCLE 15

THÔNG BÁO SV KHÓA 2015 ĐÓNG HỌC PHÍ TERM 4 CYCLE 15

SV lưu ý tham gia theo đúng thời khoá biểu và Phòng học của lớp mình

Chúc các bạn học tốt,