THÔNG BÁO ĐIỂM THI CUỐI KÌ TERM 4 KHÓA 2015

BPAV xin thông báo điểm thi giữa kì của các lớp trong chương trình IEEP, SV download theo link sau:


LỚP UPPER CÔ LAURA BUỔI SÁNG

LỚP EAP THẦY AARON BUỔI SÁNG

LỚP IELTS 1 THẦY JOSHUA BUỔI SÁNG

LỚP IELTS 1 THẦY AARON BUỔI CHIỀU

LỚP ITP BUỔI SÁNG THẦY DAVID

LỚP ITP BUỔI CHIỀU THẦY STEPHEN

Khóa Anh Văn tiếp theo sẽ được mở vào ngày 10/10/2016 danh sách lớp, thông báo học phí, sơ đồ phòng học sẽ được gửi cho Sinh Viên vào ngày 5/10/2016.

Thân.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: