THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC

BPAV Xin thông báo về một số thay đổi phòng học

LỚP IELTS 1 - THÂY AARON đổi từ phòng 11A sang 11G (đến hết khóa)

LỚP IELTS 1 THẦY JOSHUA đổi từ phòng 35B sang 11 B (từ ngày 7.7.2016 - 20.7.2016)

Xin lưu ý,


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: