Danh sách lớp AV Term 3/ NH 2015-2016

SV xem Danh sách lớp AV Term 3/ NH 2015-2016  và Danh sách Phòng học theo các link sau:

Danh sách Phòng học

Lớp sáng (Morning Classes)

Lớp chiều (Afternoon Classes)

SV lưu ý tham gia theo đúng thời khoá biểu và Phòng học của lớp mình

Chúc các bạn học tốt,