THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHOÁ 3 CHƯƠNG TRÌNH IEEP/ NH 2015-2016
   Phòng Anh ngữ thông báo đến các bạn SV chương trình Anh ngữ IEEP sẽ khai giảng khoá mới vào ngày Thứ hai 4/4/ 2016. Danh sách lớp và thông báo học phí sẽ được thông báo vào ngày 1/4/2016. Thời hạn để SV hoàn tất học phí chương trình Anh ngữ là 2 tuần kể từ ngày khai giảng (từ 4/4 đến hết ngày 18/4/2016)SV lưu ý các vấn đề sau đây:

- SV có tên trong DS các lớp Anh ngữ khoá mới phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trước ngày 18/4/2016. Sau thời hạn trên, Phòng Anh ngữ sẽ chuyển DS các SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí cho Phòng Giáo vụ để xử lý theo quy định.
 - Các SV đang trong tình trạng bị tạm dừng học chương trình khoá do không hoàn thành chương trình IEEP nếu muốn tiếp tục chương trình chính khoá phải làm thủ tục đăng ký trở lại chương trình Anh ngữ trước ngày khai giảng khoá mới. Các SV trong quá trình tạm hoãn đã đạt được bằng IELTS đủ tiêu chuẩn vui lòng thông tin về cho Phòng Anh ngữ để được gạch tên khỏi Danh sách học IEEP. 
- SV tự ý bỏ học chương trình Anh ngữ sẽ bị chuyển danh sách sang Phòng Giáo vụ để xử lý theo quy đình (tạm dừng học chương trình chính khoá).
- SV vắng học trong hai tuần đầu tiên xem như tự ý bỏ học chương trình Anh ngữ và sẽ bị xử lý theo Quy chế học vụ
- SV nghỉ từ 8 buổi trở lên trong một khoá học Anh ngữ sẽ bị cấm thi cuối khoá và học lại cấp độ này với khoá sau.
Đề nghị các SV nghiêm túc chấp hành các quy định để tránh ảnh hưởng đến tiến độ học tập chính khoá. SV có thắc mắc liên quan đến chương trình Anh ngữ có thể liên hệ qua email hoặc điện thoại 083830 3625 gặp Ms. Vân để được tư vấn.
Chúc các bạn học tốt,
Thân,