QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ LỆ PHÍ THI IELTS DÀNH CHO SV KHÓA 14

 

Loại

QUYẾT ĐỊNH

Ngày phát hành

25/11/2015

Nội dung

Hoàn trả lệ phí thi IELTS

Đối tượng

Sinh viên khóa 14 thi IELTS

 

Căn cứ vào cam kết giữa trung tâm và phụ huynh về việc hỗ trợ tiền lệ phí thi kỳ thi IELTS cho Sinh Viên khoá 14 với mức hỗ trợ 3.500.000 đ hoặc 4.500.000đ (tùy vào số tiền lệ phí thi tại thời điểm Sinh Viên tham gia thi IELTS) Sinh Viên phải đạt những điều kiện sau đây:

Điều 1: Sinh Viên phải có kết quả thi IELTS chính thức từ BC hoặc IDP với điểm trung bình từ 6.0 không có điểm thành phần nào dưới 5.5 và đươc 2 tổ chức trên gửi kết quả đến Trung tâm qua đường bưu điện.

Điều 2: Sinh viên phải hoàn thành đầy đủ các khoá học Anh Văn (IEEP) của ITEC từ cấp độ Elementary (hoặc cấp độ thấp nhất SV thi đầu vào đạt được) đối với General Stream (chương trình thường) và tham gia ít nhất 2 khóa IEEP (đối với Academic Stream) và không rớt cấp độ nào trong quá trình học. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Trưởng Bộ Phận Anh Văn ra quyết định.

Điều 3: Sinh Viên đóng tiền lệ phí thi IELTS trực tiếp tại BC và IDP, sau khi nhận được kết quả chính thức sẽ nộp biên lai lại cho Bộ Phận Anh Văn để làm thủ tục nhận lại phí thi (nếu đạt đủ yêu cầu).

Điều 4: Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 30.6.2016.

Điều 5: Các ông (bà) trưởng các bộ phận chức năng trên và những sinh viên học Anh Văn tại ITEC khoá 14 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

                                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

                                                                                                            P. Giám đốc

 

                                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                                        TRẦN CÔNG DANH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: