THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KÌ TERM 4 KHÓA 2015

BPAV xin thông báo điểm thi giữa kì của các lớp trong chương trình IEEP, SV download theo link sau:


LỚP UPPER CÔ LAURA BUỔI SÁNG

LỚP EAP THẦY AARON BUỔI SÁNG

LỚP IELTS 1 THẦY JOSHUA BUỔI SÁNG

LỚP IELTS 1 THẦY AARON BUỔI CHIỀU

Sinh viên lưu ý số ngày nghỉ được cho phép để được tham gia thi cuối kì theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: