THÔNG BÁO HỌC PHÍ KHÓA 1 CYCLE 2016 (SV 2014,2015)

BPAV xin thông báo,

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ, LƯU Ý SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐÚNG HẠN để không bị ảnh hưởng quá trình học tập chính khóa.

THÔNG BÁO SV KHÓA 2014 ĐÓNG HỌC PHÍ Term 1 cycle 2016- 2017.

THÔNG BÁO SV KHÓA 2015 ĐÓNG HỌC PHÍ Term 1 cycle 2016- 2017.

SV lưu ý tham gia theo đúng thời khoá biểu và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của BPAV về chuyên cần.

Chúc các bạn học tốt,


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: