THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KÌ CÁC LỚP CY14 TERM 1

Bộ phận Anh Văn xin thông báo điểm thi giữa kì khoá 14 term 1, các lớp down file điểm thi theo link sau:

Điểm thi giữa kì lớp Pre Inter 1

Điểm thi giữa kì lớp Pre Inter 2

Điểm thi giữa kì lớp Pre Inter 3

Điểm thi giữa kì lớp Inter

Điểm thi giữa kì lớp Elementary

Các bạn lưu ý, điểm thi kì này sẽ là cơ sở tham khảo cho các bạn ôn tập kĩ hơn để đạt kết quả cao vào kì thi cuối kì. 

Đối với kì thi cuối kì, điểm sẽ được tính dựa trên điểm thi giữa kì, chuyên cần, tham gia làm bài trong lớp... tổng điểm kì thi FINAL không được dưới 70% và số ngày nghỉ ít hơn 8 buổi.

Trong trường hợp các bạn rớt (FAIL) các bạn sẽ đóng tiền học lại cấp độ đó với nửa số tiền học phí.

Các bạn lớp Elementary sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa vì nếu rớt (FAIL) các bạn sẽ phải kí thoả thuận bảo lưu kết quả chính khoá 1 năm và ra ngoài học Anh Văn. Sinh Viên sẽ trở lại vào kì tuyển sinh tháng 10 năm 2015.

Chúc các bạn học tốt.