THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN TUTOR ANH VĂN

BP Anh Văn xin thông báo,

Hiện BP Anh Văn đang cần tuyển những bạn Sinh Viên khoá 11,12,13 có điểm IELTS cao làm Tutor (người dạy kèm) nhằm hỗ trợ học tập các bạn Sinh Viên khoá 14 trình độ Elementary, Pre Inter…

Các bạn sẽ nhận lương theo tiếng, tuỳ số giờ học các bạn có thể hướng dẫn các bạn SV mới.

Chi tiết tại đây.