V/v GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ LỆ PHÍ THI IELTS

BP Anh Văn xin thông báo,

Vì tình trạng Sinh Viên học xong các khoá học IELTS đã lâu nhưng không thi lấy bằng IELTS chính thức nhà trường ra thông báo về việc gia hạn hiệu lực quyết định hỗ trợ phí thi IELTS cho các khoá nhằm khuyến khích SV nộp bằng đúng hạn.

Khoá 11: quyết định hoàn trả có hiệu lực đến hết ngày 30.9.2014, chi tiết tại đây.

Khoá 12: quyết định hoàn trả có hiệu lực đến hết ngày 31.1.2015, chi tiết tại đây.

Khoá 13: quyết định hoàn trả có hiệu lực đến hết ngày 28.1.2015, Sinh viên phải tham gia kì thi Mock Exam trước khi tham gia kì thi chính thức tại BC và IDP, chi tiết tại đây.