THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN BUỔI TỐI IELTS DEVELOPMENT 1,2

Chào Sinh Viên,

BPAV xin thông báo
Lớp Anh Văn buổi tối IELTS DEVELOPMENT sẽ khai giảng vào ngày 21/7/2014
Thời lượng giờ học: 90 tiết
Thời gian học: 10 tuần (2 tháng rưỡi)

DEVELOPMENT 1 Các buổi : thứ 2,3,5 (cô Kathy phụ trách)

DEVELOPMENT 2 Các buổi : thứ 2,4,5 (thầy Larry phụ trách)

Học phí: 6.000.000đ
Hạn chót đóng học phí: ngày 21/7/2014