CHÚC MỪNG SINH VIÊN CÓ ĐIỂM THI IELTS CAO

Theo kết quả được BC và IDP gửi về, ITEC xin chúc mừng những Sinh Viên có tên sau đây đã đạt thành tích cao trong kì thi IELTS. Hãy cố gắng hơn nữa trong chương trình học chính khoá.

# Student No. Name of candidate Date of Birth Listening Reading Writing Speaking Overall Band Score
1 1359061 ĐỖ MINH DŨNG 28.6.1995 5.5 7 5.5 6 6
2 1359035 LÂM MINH TRIẾT 19.1.1994 6 6.5 5.5 5.5 6
3 1258048 NGUYỄN THẢO NHI 14-07-14 5.5 5.5 6 6 6
4 1258007 ĐÀO NGỌC LAN ĐÀI 21-01-94 6 6 6.5 6 6
5 1358061 HuỲNH NGỌC MINH THƯ 31.10.1995 6 6.5 6.5 5.5 6
6 1258007 NGUYỄN HiẾU NAM 12-03-94 6 6 5 6 6
7 1359204 NGUYỄN TRƯƠNG THIÊN PHƯỚC 9.11.1991 5.5 6.5 6 5.5 6
8 1159006 PHẠM MẠNH CƯỜNG 28.11.1993 6 6 6 5 6
9 1259040 LÊ DUY VŨ 2.4.1994 5.5 6 5.5 6 6
10 1259221 TRỊNH PHAN ANH TuẤN 04-11-89 5.5 6 5.5 6 6
11 1258076 PHẠM HƯNG THỊNH 13.9.1994 7 6.5 5.5 5.5 6
12 1258015 PHẠM PHƯƠNG DUY 17-11-94 6 6 6.5 6 6
13 1358071 LÊ HOÀNG NGỌC TÚ 19-12-95 7 6 5.5 6.5 6.5
14 1259004 NGUYỄN HOÀNG TuẤN ANH 17-10-94 6.5 8 5.5 5 6.5
15 1359030 TRẦN HỮU THANH QUAN 06-08-94 7.5 6.5 5.5 5 6
16 1259023 NGUYỄN PHƯƠNG MỸ 05-05-94 6 6.5 6 5.5 6
17 1259021 NGUYỄN NGÂN LONG 05-10-94 5.5 6 5.5 6 6
18 1259024 NGUYỄN HiẾU NAM 12-03-94 6 6 5.5 5.5 6
19 1259025 HuỲNH QUANG NAM 23-06-94 6 5 6 6 6
20 1259011 MAI HUY HOÀNG 04-03-94 5.5 5.5 5.5 6.5 6

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: