THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THI CUỐI KÌ LỚP ACHIEVE IELTS EVENING

Bộ phận Anh Văn xin thông báo đến các Sinh Viên có tên trong danh sách kèm theo. Hiện đã có điểm thi cuối kì của lớp Achieve IELTS buổi tối.

Sinh Viên download bảng điểm tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: