BIÊN BẢN NHẮC NHỞ V/V SINH VIÊN KHÓA 2013 CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ ANH VĂN

ITEC-01IEEP-250314

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Anh Văn

Căn cứ:

-       Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012.

-       Qui chế Giáo vụ

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí lớp Anh Văn khoá 2 năm 2013:

#

MSSV

Họ tên

Lớp

1

1258065

LÊ THANH                TÂM

UPPER 2

2

1259017

LÊ MINH                    KHÁNH

PRE IELTS

3

0959034

LÊ VĂN HUY                        PHÁT

PRE IELTS

4

1258088

NGUYỄN                   TÚC

PRE IELTS

5

1258037

LÊ THANH                NGÂN           

PRE IELTS

 

  1. 1.Hạn chót đóng học phí: 28/03/2014
  2. 2.Nếu các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì ITEC sẽ ra quyết định:

-        Đình chỉ xếp lớp Anh văn tiếp theo.

-        Sẽ không được tốt nghiệp theo điều 22 của Quy chế Giáo vụ

-        Không được xác nhận các giấy tờ liên quan theo điều 6 của Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

 

 

Đã kí 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: