THÔNG BÁO THI CUỐI KÌ VÀ CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG TERM 4 - CY 14

1. Thi Final: Vào tuần sau các lớp (Pre Inter, Inter, Upper Inter và IELTS) sẽ kết thúc khoá Anh Văn term 3, Cy 13 của mình. Sinh Viên chú ý ôn tập FINAL thật tốt.

Điểm thi của các em sẽ được thông báo vào 3 ngày, thứ 6,7 và Chủ nhật (30,31/5 và 1/6).
2. Khai Giảng lớp mới: Các lớp mới bao gồm (Pre Inter lên Intermediate), (Inter lên UpperIntermediate), (Upper lên IELTS 1,2,3) và (IELTS 1,2 lên Development 1,2) sẽ khai giảng vào ngày 4.6.2014.
3. Đóng học phí:
Cy 13 term 3 vừa rồi, tình trạng Sinh Viên học Anh Văn không đóng học phí đúng hạn dẫn tới việc Bp Kế toán không thể quyết toán và đặt sách giáo khoa mới cho các em.
Vào term này (term 4 Cy13) Ban Giám Đõc có thông báo mới như sau: 
Kế toán sẽ khoá sổ vào ngày 7.6.3014 và sẽ không phát sách cho Sinh Viên sau ngày này. Những Sinh Viên nào còn chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí Anh Văn (không có lý do chính đáng) sẽ được chuyển hồ sơ cho giáo vụ các chương trình và Giám đốc trung tâm nhằm xem xét hoãn học chương trình chính khoá. (Điều 3 quy chế xét tốt nghiệp - Sinh Viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí trong trường Đại học).
4. Nghỉ hè: kế hoạch nghỉ hè của BP Anh Văn sẽ được thông báo đến Sinh Viên ngay khi các em hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: