THÔNG BÁO KÌ THI MOCK TEST NGÀY 11/10/2014 (B)

Bp Anh Văn xin thông báo,

Ngày 11/10/2014 Nhà trường sẽ tổ chức kì thi Mock Exam nhằm giúp sinh viên các khoá kiểm tra trình độ của mình cũng như chuẩn bị cho kì thi IELTS chính thức.


Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày: 11/10/2014

Giờ: 8h30 sáng đến 11h30

Địa điểm:  phòng 31 lầu 3 TTTH   

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA THI MOCK EXAM NGÀY 11/10/2014

THÔNG BÁO KÌ THI MOCK EXAM NGÀY 11/10/2014

Sinh viên đã đăng kí nhưng không thể tham gia mời gửi email thông báo cho BP Anh Văn về sự vắng mặt của mình, nếu SV đăng kí tham gia nhưng không đi thi (cũng không báo trước về lí do) BPAV xin phép đặt quyền giới hạn với tài khoản của bạn không cho đăng kí bất kì kì thi Mock nào nữa.

Trân trọng cảm ơn.