Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế Khóa 19 cùng Giảng viên Phạm Nhật Bảo Quyên tham quan ngân hàng Shinhan Bank_Tân Bình trong môn học FIN315
Nhằm:
- Giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế doanh nghiệp,
- Hỗ trợ sinh viên đa dạng hóa hoạt động học tập
- Và giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm thực tế,
Thông tin:
Địa điểm: Ngân hàng Shinhan Bank - CN Tân Bình
Địa chỉ: 113-115 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Thời gian: 8:45 am - 12:15 am
SV sẽ tự túc di chuyển đến nơi thực địa và không có mặt tại trường theo lịch học.