Thông tin chuyến thực địa ở Cần Giờ:

Thời gian tập trung : 7h - 7h25 ngày 09/12/2022 tại sân trường khu vực ghế đá gần Information Center
Thời gian xuất phát : đúng 7h30 (SV đến trễ phải hủy chuyến đi)
Sĩ số đoàn: 9 SV (DS đính kèm), cô Hồng Phước và 1 cán bộ Trung tâm
LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI:

7h15-7h30: Tập trung, điểm danh

7h30-9h00: - Khởi hành tại cơ sở 1, trường ĐH KHTN - Đi đến cần Dần Xây

9h00 – 10h30: - Đi tàu gỗ vào Khu bảo tồn Dơi ghệ

10h30 – 12h00: đến TT du lịch Vàm Sát - Tham quan tháp Tang Bồng- Tìm hiểu Cần giờ

12h00 – 13h30: Ăn trưa

13h30 – 15h00: - Đi dọc đường xuyên rừng, tham quan đàn Nai rừng (tìm hiểu về qui trình ấp trứng Cá Sấu, Du thuyền câu Cá Sấu)

15h00-16h30 Về HCMUS