Tuyển sinh

Trường Đại học Kent State, Ohio tuyển sinh học kỳ mùa Xuân.

Chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin liên kết với trường ĐH AUT, NZ