Trung tâm đào tạo Quốc tế ITEC thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thành lập vào năm 2007, với nhiệm vụ tư vấn - cung cấp thông tin cho học viên và phụ huynh về các chương trình liên kết giữa trường và các đối tác nước ngoài như ĐH Công nghệ Auckland (AUT), New Zealand và ĐH Keuka, New York, Hoa Kỳ.

Mô hình đào tạo tại Việt Nam đa dạng và linh hoạt nhằm đáp ứng các nguyện vọng học tập của sinh viên, gồm: mô hình 2+2 (2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm sau chuyển tiếp qua đại học đối tác) hoặc 4+0 (học hoàn toàn tại Việt Nam. Các sinh viên đều nhận bằng cử nhân quốc tế do trường ĐH đối tác nước ngoài cấp.

Các dịch vụ giáo dục ITEC triển khai trong thời gian tới, gồm 3 mảng: