Cử nhân quốc tế

Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM; hoặc điểm kỳ thi THPT Quốc Gia hoặc dựa vào học bạ THPT.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Computer and Information Sciences)

Bằng Cử nhân CNTT do ĐH AUT cấp
Học 4 năm hoàn toàn tại trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
Cho cả 03 chuyên ngành: 
   + Khoa học Dịch vụ, 
   + Kỹ thuật Phền mềm,
   + Trí tuệ Nhân tạo

KHOA HỌC QUẢN LÝ (Kinh doanh Quốc tế)

Bằng Cử nhân do ĐH Keuka, Hoa Kỳ cấp
Học 4 năm hoàn toàn tại trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
Chương trình học với giáo sư MỸ
Chương trình do CHEMSA (MỸ) kiểm định