Các khoá học ngắn hạn tại ITEC

MỤC TIÊU

Hỗ trợ cho các học sinh/sinh viên trong việc tiếp cận với các chương trình tiên tiến, định hướng nghề nghiệp trong xu thế mới. 

Cung cấp khóa học Outsourcing Training tại cơ sở hoặc doanh nghiệp nhằm bổ sung và cập nhật các kiến thức và .

Tạo một môi trường năng động để các ý tưởng được chia sẻ và được thực hiện.

TẠI SAO CHỌN HỌC TẠI ITEC??

Hỗ trợ cho các học sinh/sinh viên trong việc tiếp cận với các chương trình tiên tiến, định hướng nghề nghiệp trong xu thế mới. 

Cung cấp khóa học Outsourcing Training tại cơ sở hoặc doanh nghiệp nhằm bổ sung và cập nhật các kiến thức và .

Tạo một môi trường năng động để các ý tưởng được chia sẻ và được thực hiện.