Sáng ngày 14/12/2022, đại diện trường đại học AUT (Auckland University of Technology), New Zealand và trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia - HCM; ông Guy Little Fair - Phó Hiệu Trưởng AUT và ông Trần Minh Triết - Phó Hiệu Trưởng HCMUS đã ký gia hạn thỏa thuận đào liên kết giữa hai trường.

Sau thời gian ảnh hưởng Covid-19, ông Guy Little Fair đã có chuyến thăm chính thức Đại học Quốc Gia TP. HCM và nhân chuyến sang Việt Nam lần này ông đại diện đại học AUT ký tiếp tục với trường ĐH KHoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM gia hạn thỏa thuận đào tạo liên kết kể từ khi bắt đầu từ 2008 đến nay. Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa 2 trường.