Đồ án tốt nghiệp Capstone Project của sinh viên Cycle 13 (niên khóa 2019 – 2023) thuộc Chương trình Cử nhân Quốc tế Công nghệ Thông tin liên kết giữa Trường ĐH AUT, New Zealand và ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra thành công vào thứ Sáu ngày 02/6/2023 vừa qua.

Để hoàn thành đồ án này, sinh viên bắt buộc phải làm việc với supervisor của hai trường và công ty khách hàng theo từng dự án được đặt hàng như: A 3-D Acupuncture Healthcare Data Management and Treatment System (Client: Dr. William Liu); Christmas and Winter Wonderland in Metaverse (Client: FromLabs Pte. Ltd, Singapore); Assisting Electronic Devices Surveillance System (Client: VNUHCM-US, AILAB)…

Sinh viên cần phải báo cáo trước Hội đồng đáng giá và phản biện gồm: PGS.TS. Trần Minh Triết – Hiệu phó trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đồng thời là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC; TS. Lâm Quang Vũ – Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin; ThS. Petteri Kaskenpalo – giảng viên từ trường ĐH AUT, New Zealand; và ThS. Trần Công Danh – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC cùng các đại diện của clients.

Chương trình Cử nhân Quốc tế ITEC chân thành cảm ơn sự quan tâm tham dự các đại diện công ty khách hàng, Supervisor và các phụ huynh - sinh viên dự thính.

Dưới đây là vài hình ảnh trong buổi trình bày đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên thuyết trình

Nhóm thuyết trình: A 3-D Acupuncture Healthcare Data Management and Treatment System

Nhóm thuyết trình: Employee Performance and Competence Management

Sinh viên đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình

Nhóm thuyết trình: Christmas and Winter Wonderland in Metaverse

Sinh viên và thiết bị demo cho đồ án

Nhóm thuyết trình: Internal Payroll System

ThS Trần Công Danh nhận xét về nhóm thuyết trình

Nhóm thuyết trình: Assisting Electronic Devices Surveillance System

Client: BTM Global Consultancy

Nhóm thuyết trình: POS System related topic

Sinh viên đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình

Nhóm thuyết trình: POS System related topic

ThS. Petteri Kaskenpalo đang chia sẻ cùng sinh viên 


Nhóm thuyết trình: Skill Matrix Management Tool


Các nhóm thuyết trình chụp ảnh lưu niệm (1)


Các nhóm thuyết trình chụp ảnh lưu niệm (2)