Thông báo v/v thay đổi ngày học giờ lý thuyết Project Management lớp 11CIT
Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐhKHTN thông báo đến sinh viên lớp 11CIT v/v thay đổi ngày học giờ lý thuyết học phần Project Management. Mời các bạn xem chi tiết trong file đính kèm. Download

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: