Các buổi học cuối học phần Intro. To Bussiness Management lớp 10BIT1&2

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC – trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 10BIT1&2 về các buổi học cuối học phần Intro. To Bussiness Management (T.S Nguyễn Minh Tuấn). Mời các bạn xem chi tiết trong file đính kèm. Download


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: